,

ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਿੰਗਾਇਤ ਧਰਮ’ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵੱਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ : ਮਾਨ

ਲਿੰਗਾਇਤ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕਨੇਸਵਰ ਸਵਾਮੀ ਅੱਪਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ...